Salg av verdipapir

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg >

Salg av verdipapir

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I denne dialogen kan du registrere salg av verdipapir. Dialogen består av to registreringsbilder inndelt ved skillekortene Transaksjon og Ervervsdetaljer. Under Transaksjon registreres basisinformasjon om det verdipapiret du vil selge, mens under Ervervsdetaljer legger du til opplysninger for hver erverv som går med i dette verdipapirsalget. Legg merke til at dialogen inneholder et felt der du kan se hvor mye du får til utbetaling ved realisasjon av verdipapirsalget.

 

Når salget er registrert, blir Beholdnings- og transaksjonsoversikten oppdatert. Dessuten genererer en salgstransaksjon en eller flere kolonner i skjemaet Oppgave over realisasjon av aksjer mv.

For å vise denne dialogen

 

1        Klikk på Investor på menylinjen og velg Selge verdipapir.
2        Eventuelt tast CTRL + S, eller velg Oppgaver i navigatøren og klikk Selge verdipapirer.

 

Se også:

Endre et registrert salg

Slette et salg

Utfylling av registreringsbildet Transaksjon ved salg

Utfylling av registreringsbildet Ervervsdetaljer

Lage egendefinerte visninger

Slette egendefinert visning

Short-salg av verdipapirer