Registrering av kjøp og salg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Registrering av kjøp og salg

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du finner følgende registreringsbilder for registrering av opplysninger som har betydning for transaksjoner og behandling av verdipapirbeholdningen:

Registrering av kjøp av verdipapir

Registrering av salg av verdipapir

 

Opprettelse av nytt verdipapir i verdipapirregisteret

 

Registrering av justering (splitt og spleis)

Registrering av kontoplanen

Gevinst- og tapsberegningen

Registreringsbilde for Bokførte verdier

 

 

Eksporter til andre filformat

Eksporter til Visma Finale Skatt

Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør

 

Se også:

Hovedbildet i Visma Finale Investor

Registreringsbilde for Investor egenskaper

Registreringsbilde for Brukeroppsett