Hovedbilde

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og de enkelte delene >

Hovedbilde

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette er hovedbildet i Visma Finale Investor som framkommer når du har lastet inn en klient. Hovedbildet er basisområdet som du orienterer deg fra når du skal utføre dine oppgaver. De viktigste delen av hovedbildet er menylinjen, verktøylinjen, navigatøren og arbeidsområdet. De tre første enhetene består i hovedsak av programkommandoer og navigeringsfunksjoner, mens arbeidsområdet er det reelle området der data presenteres og registreres.

 

Se også:

Menylinjen

Verktøylinjen

Navigatøren - oversikt

Statuslinjen