Menylinjen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og de enkelte delene >

Menylinjen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1Klikk på et av de 4 nøkkelordene på menylinjen, og du får fram en meny.
2Velg en kommando fra menyen.

 

Tips                

Du kan i de fleste dialogene få fram en popup-meny ved å klikke på høyre musetast.

 

Se også:

Hovedbilde

Verktøylinjen

Navigatøren - oversikt

Statuslinjen