Oversikt over menyer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og de enkelte delene >

Oversikt over menyer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
KommandoBeskrivelse        

 

Investor

Nykommando for å åpne veiviser for oppretting av en ny klient        
Åpnekommando for å åpne oversikt over tilgjengelig klienter        
Lukkkommando for å lukke den aktive klienten uten å avslutte programmet        
Egenskaperkommando for å registrere aktuelle egenskaper om den aktive klienten        
Kjøp verdipapirkommando for å åpne dialog for kjøp av verdipapir.        
Selge verdipapirkommando for å åpne dialog for salg av verdipapir.        
Automatisk FIFUkommando for å spesifisere om man ønsker automatikk omkring beregning av FIFU.        
Beregne FIFU nåkommando for å få beregnet FIFU omkring de realisasjoner som er gjort.        
Skriv utkommando for å skrive ut den aktuelle lista, rapporten eller skjema        
Skriveroppsettkommando for å åpne dialog for å redigere skriveroppsett.        
Brukeroppsettkommando for å åpne dialog for å registrere bruker, VPS-konto og mellommenn.        
Eksporterkommando for å åpne dialog for eksport av data til ulike filformat som MS Word, MS Excel, HTML og ren ascii-tekst, eller til utklippstavlen.        
Eksporter til Skattkommando for å eksportere data til Visma Finale Skatt        
Eksporter til Årsoppgjørkommando for å eksportere data til Visma Finale Årsoppgjør.        
Avsluttkommando for å avslutte programmet        

 

Rediger

Slettkommando for å slette aktivt verdipapir eller transaksjon        
Endre kommando for å åpne dialog for å endre opplysninger om verdipapir, kjøp eller salg.        
Søkkommando for å åpne dialog for søk etter data i den lista som valgt        
Inngangsverdier kommando for å åpne dialog for endring av inngangsverdier.        
RISKkommando for å åpne dialog for endring av RISK-verdier for aktivt verdipapir.        
Ligningsverdierkommando for å åpne dialog for endring av ligningsverdier for aktivt verdipapir.        
Utbyttekommando for å åpne dialog for endring av utbytte for aktivt verdipapir        
Markedskurserkommando for å åpne dialog for endring av markedskurser for aktivt verdipapir        
Justeringerkommando for å åpne dialog for å håndtere splitt/spleis for et verdipapir.        
Nytt verdipapirkommando for å åpne dialog for oppretting av nytt verdipapir.        

 

Vis

Navigatorkommando for å vise eller skjule navigatøren        
Egendefinertkommando for å åpne dialog for å lage egendefinerte visninger        
Beholdningkommando for vise beholdningsoversikten        
Transaksjonerkommando for vise transaksjonsoversikten        
Verdipapirerkommando for vise verdipapir-registeret        
Markedskurserkommando for å vise oversikt over sist noterte markedskurser for verdipapir som du eier.        
Kontoplankommando for å vise kontoplan for den aktuelle klienten        
Verdivurderingkommando for å vise registreringsbilde for verdivurderinger        
Bokførte verdierkommando for å vise registreringsbilde for bokførte verdier        
Regnskapsm. gevinst/tapkommando for å vise registreringsbilde for regnskapsmessig gevinst/tap        
Rapporterkommando for vise den rapporten som ble valgt sist        
Skjemakommando for å vise skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv        
Gjenoppfriskkommando for å gjenoppfriske skjema etter ulike registreringer er gjort        

 

 

Hjelp

Innholdkommando for å åpne programmets hjelpesystem.        
Slik kommer du i gangkommando som åpner side i hjelpesystemet som viser enkle måter for å komme i gang med å bruke programmet.        
Brukerstøttekommando for å få fram informasjon om brukerstøtte og henvendelse til leverandøren.        
Dagens tipskommando for å få ulike tips om programmet.        
Nyheter for denne versjonenkommando for å få en presentasjon om nyheter i denne versjonen.        
Visma Finale's internettsider kommando for å få fram hjemmesiden til Visma Finale Systemer.        
Send E-post til Visma Finalekommando for å sende elektronisk post til Visma Finale.        
Om Visma Finale Investor kommando for å få vise versjonsnummer, lisens- og opphavsrettigheter