Splitt/spleis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdivurdering >

Splitt/spleis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registreringsbildet for splitt og spleis  åpnes på følgende måte:

Marker riktig verdipapir i beholdningskartoteket

Bruk meny

 

 

Her ser du dialogen som fremkommer når du må foreta splitt eller spleis på et bestemt verdipapir.

 

Splitt skjer når selskapet har gitt melding om at det aktuelle verdipapiret er splittet opp i mindre enheter. Resultatet blir at antall eksemplarer av verdipapiret økes (deles på den oppgitte justeringsfaktoren), mens verdipapirets pålydende reduseres (ganges med den oppgitte justeringsfaktoren).

 

Ved spleis skjer det motsatte, dvs at det aktuelle verdipapiret blir samlet i større enheter, dvs. antall eksemplar av verdipapiret reduseres, mens verdipapirets pålydende økes. Splitt eller spleis medfører ikke gevinst eller tap på din verdipapirportefølje for det aktuelle verdipapiret.

 

Dialogen består av en oversikt over foretatte splitt eller spleis. Videre består dialogen et sett med knapper som har ulik funksjonalitet.

 

Trykker du knappen Splitt, åpnes en ny dialog der du angir justeringsfaktor (mindre enn 1), dato for splitt og en merknad hvis du ønsker det.

 

Trykker du knappen Spleis får du også fram samme dialog, der du angir justeringsfaktor (større enn 1), dato for spleis og en kort merknad.

 

Når du trykker OK vil splitt eller spleis lagres i oversikten, samt oppdatere din beholdning for det aktuelle verdipapiret og justere antall eksemplarer av verdipapiret og dets pålydende.