Kontroll av verdipapirdatabase

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdivurdering >

Kontroll av verdipapirdatabase

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne funksjonen anvendes for teknisk kontroll av verdipapirdatabasen.

 

Den kan også være fornuftig å oppdatere FIFU-beregningene med hurtigtast F9 eller slå av og deretter på automatisk FIFU-beregning.