Eksporter tabelldata i standard-formater

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eksport av data til Altinn og til andre programmer >

Eksporter tabelldata i standard-formater

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eksportere tabelldata i standardformater er mulig i programmet:

 

I denne dialogen kan du eksportere til 4 forskjellige fil-formater. Disse formatene er: vanlig ASCII tekst, Excel 4.0, Word og HTML.

For å få fram denne dialogen:

 

1        Velg Eksporter fra Investor-menyen, og velg et av formatene som er i lista.
2        Trykk OK for å bekrefte ditt valg.
3        Etter noen sekunder kommer en lagre-dialog fram der du skriver navnet som fila skal få
4        Hvis du vil endre katalog, trykker du med musen på ikonet som symboliserer en mappe med en pil i. Her kan du klikke deg fram til den katalogen du ønsker. Til slutt velger du Lagre.

 

Se også:

Eksporter til Visma Finale Skatt

Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør