Eksporter til Visma Finale Skatt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eksport av data til Altinn og til andre programmer >

Eksporter til Visma Finale Skatt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her kan du se hvordan du kan eksportere til Visma Finale Skatt, og hvordan du også kan sende inn opplysninger fra Visma Finale Investor til Altinn-portalen via Visma Finale Skatt:

 

Når du velger Eksporter til Visma Finale Skatt, vil eksport-fremdriften framgå av statuslinjen. Til slutt vil dialogen som du ser ovenfor, komme fram. Dialogen vil vise noen momenter som inngår i eksporten, f.eks Gevinst/Tap, Sum kostpris for kjøp av AMS-andeler og Antall aksjer/fondsposter mv med utbytte.

For å få kunne sende eksportfil til Visma Finale Skatt:

 

1Velg til BrukeroppsettInvestor-menyen, velge skillekortet Visma Finale Skatt og skrive inn programkatalogen der programmet Visma Finale Skatt ligger.
2Har du installert Visma Finale Skatt fra før, vil feltene være utfylt første gang du kjører Visma Finale Investor. Hvis du installerer Visma Finale Investor før Visma Finale Skatt, må du fylle ut disse feltene manuelt. Hvis alt er greit, trykker du OK.
3For å sende eksportfilen til Visma Finale Skatt, trykker du på Eksporter til Visma Finale SkattInvestor-menyen, og du ser at konverteringen starter.

 

4Hvis du vil starte Visma Finale Skatt med en gang, kan du trykke på knappen Start Visma Finale Skatt nå. Kriteriene er at klientkatalogen og programmet Visma Finale Skatt ligger i denne klientkatalogen.

 

Eksport til Visma Finale Skatt omfatter:

1.Skattemessig gevinst til RF-1030 Selvangivelsen for personlige skatteytere post 3.1.5 .
2.Skattemessig tap til RF-RF-1030 Selvangivelsen for personlige skatteytere post 3.3.8.
3.Utbytte til RF-1030 Selvangivelsen for personlige skatteytere.
4.Antall aksjer mv til RF-1030 Selvangivelsen for personlige skatteytere.
5.Ligningsverdi (formue) RF-1030 Selvangivelsen for personlige skatteytere.
6.Eksport av data fra skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.

 

Eksport av data til Visma Finale Skatt lager følgende filer i Visma Finale Skatt klientkatalog:

 

KLInnnnn.IXS        Data til RF-1030 Selvangivelsen for personlige skatteytere

REAnnnnn.IXS        Data til RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.

 

nnnnn        =        Klientnummer i Visma Finale Skatt, med innledende nulltegn, f.eks. vil klient nr 1 få nnnnn = 00001

         Dette gir følgende filnavn for klient nr 1 i Visma Finale Skatt: KLI00001.IXS og REA00001.IXS

 

Se også:

Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør