Slette et salg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg > Salg av verdipapir >

Slette et salg

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1        Gå på Vis-menyen og velg Transaksjoner.
2        Velg den salgstransaksjonen du ønsker å slette (marker linjen ved å klikke med musen eller bruk piltastene til å komme deg til den aktuelle raden).
3        Velg Slett Rediger-menyen, slik at endredialogen kommer fram, ev trykk knappen Delete på tastaturet.
4        Bekrefte sletting ved å trykke Ja, eller Nei for å avkrefte.