Endre opplysninger om et registrert salg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg > Salg av verdipapir >

Endre opplysninger om et registrert salg

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her ser du dialogen du får fram hvis du skal endre verdier i et registrert salg.

For å vise dialog for å endre verdiene i et registrert salg

 

1        Gå på Vis-menyen og velg Transaksjoner.
2        Velg den salgstransaksjonen du ønsker å endre (marker linjen ved å klikke med musen eller bruk piltastene til å komme deg til den aktuelle raden).
3        Velg Endre Rediger-menyen, slik at endredialogen kommer fram, ev dobbeltklikk med musen på den linjen som du skal endre.
4        Utføre de endringene som du ønsker å foreta, og trykk OK for å bekrefte endringen og lukke dialogen.

 

Se også:

Salg av verdipapir

Slette et salg

Endre opplysninger om et registrert salg