Utfylling av registreringsbildet for salg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg > Salg av verdipapir >

Utfylling av registreringsbildet for salg

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1Hvis det ikke står Salg i feltet Type, klikk på pilen til høyre i feltet og velg Salg.

 

2Hvis galt navn står i feltet Verdipapir, klikk på pilknappen til høyre og velg verdipapir ut fra lista som kommer fram. Hvis denne lista er tom, eier du ingen verdipapir som du kan selge.

 

3Angi salgstidspunktet i feltet Handelsdato. Du kan få dagens dato ved bare å entre deg videre til neste felt, eller fylle inn dagens dato selv. Du kan også få fram en kalender ved å klikke på pilen til høyre i feltet. Velg dato fra kalenderen ved å klikke på en dato..

 

4Spesifiser antall eller andel som du ønsker å selge i feltet Antall/andeler. Til høyre for feltet står det oppgitt det maksimale antall som du kan selge av dette verdipapiret.

 

5Spesifiser pris per enhet i feltet Pris per enhet. Hvis det både Antall og Kurs er oppgitt, beregner programmet feltet Realisasjonsvederlag for deg.  Ellers må du legge inn en verdi i dette feltet.

 

6Registrer så de utgifter du har hatt ved dette salget i feltet Omkostninger.

 

7Så kan du legge inn Mellommann (megler o.l) og Sluttseddelnummer som framkommer av sluttseddelen du har mottatt. Fra dette registreringsbildet kan du også registrere nye verdipapir, VPS-konti og mellommenn. Du klikker bare på knappene i registreringsbildet, så kommer du til de respektive dialogene.

 

8Til slutt kan du legge til en kort merknad for dette salget. Klikk OK for å avslutte registreringen. Hvis du vil gjøre nye registreringer uten å gå ut av dette bildet, klikk Registrer og deretter på skillekortet Transaksjon. I Type-feltet velger du enten Kjøp eller Salg. Repetere operasjonene 2 til 8.

 

NB! Feltene AMS, portefølje og VPS-konto går det ikke an å registrere opplysninger i. Knappene Ny portefølje og Ny VPS-konto er heller ikke aktiv.

 

Se også:

Utfylling av registreringsbildet Ervervsdetaljer

Salg av verdipapir

Endre opplysninger om et registrert salg

Short-salg av verdipapirer