Short-salg av verdipapirer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg > Salg av verdipapir >

Short-salg av verdipapirer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom du selger flere verdipapirer enn du har i beholdning, oppstår et short-salg.

 

Ved registrering av short-salg, vil det fremkomme en advarsel:

 

 

Verdipapirer som er solgt short, vil vises i transaksjonsoversikten med rød farge for å markere at det er et short-salg:

 

 

Etter at et shortsalg er fylt opp med et tilsvarende kjøp, vil markering av shortsalg opphøre, og salget vil fremstå med gul farge.

 

Det er en begrensning i mulighetene for registrering av short-salg:

 

Det må finnes et kjøp på tilsvarende verdipapir fra før, evt. en beholdning. Dersom dette ikke finnes, kan du først (midlertidig) registrere et kjøp, deretter registrere et salg, og til slutt slette kjøpet, slik at salget fremstår som et shortsalg.

 

Short-salg fremkommer ikke i beholdningsoversikter.

 

Ved å klikke i kolonneoverskriften Type, kan du få sortert transaksjonsoversikten slik at short-salg vises samlet øverst:

 

 

Se også:

Salg av verdipapir

Kjøp av verdipapirer