Slette et bestemt kjøp

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg > Kjøp av verdipapirer >

Slette et bestemt kjøp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Velg TransaksjonerVis-menyen, evt klikk på skillekortet Kartotek i navigatøren og klikk på Transaksjoner. Denne oversikten viser alle registrerte kjøp og salg.

2.Velg det kjøpet du vil slette ved å klikke på raden i oversikten..

3.Klikk Rediger-menyen, og velg Slett.

4.Hvis du svarer Ja på kontrollspørsmålet om du ønsker å slette vil alle realisasjoner som er knyttet mot dette ervervet også bli slettet.

 

Se også:

Utfylling av registreringsbildet ved kjøp

Endre opplysninger i et kjøp