Endre opplysninger om et registrert kjøp

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg > Kjøp av verdipapirer >

Endre opplysninger om et registrert kjøp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her ser du dialogen du får fram hvis du skal endre et registrert kjøp. Legg merke til at du ikke kan endre feltene Type, Verdipapir, Handelsdato, Antall/andeler og Omkostninger. En endring kan typisk skje når du mottar en tidligere utsendt sluttseddel med korrigeringer fra din megler.

For å vise dialog for å endre verdiene i et registrert kjøp

 

1        Gå på Vis-menyen og velg Transaksjoner.
2        Velg den kjøpstransaksjonen du ønsker å endre (marker linjen ved å klikke med musen eller bruk piltastene til å komme deg til den aktuelle raden).
3        Velg Endre Rediger-menyen, slik at endredialogen kommer fram.
4        Utføre de endringene som du ønsker å foreta. Trykk OK for bekrefte endringen og lukke dialogen.

 

Se også:

Utfylling av registreringsbildet ved kjøp

Endre opplysninger i et kjøp