Utfylling av registreringsbildet ved kjøp

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg > Kjøp av verdipapirer >

Utfylling av registreringsbildet ved kjøp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1Hvis det ikke står Kjøp i feltet Type, klikk på pilen til høyre i feltet og velg Kjøp.

 

2Hvis galt navn står i feltet Verdipapir, klikk på pilknappen til høyre og velg verdipapir ut fra lista som kommer fram.

 

3Angi kjøpetidspunktet i feltet Handelsdato. Du kan få dagens dato ved bare å entre deg videre til neste felt, eller fylle inn dagens dato selv. Du kan også få fram en kalender ved å klikke på pilen til høyre i feltet. Velg dato fra kalenderen ved å klikke på en dato.

 

4Spesifiser antall eller andel som du ønsker å kjøpe i feltet Antall/andeler.

 

5Spesifiser pris per eksemplar av verdipapiret i feltet Pris per enhet. Hvis det både Antall og Kurs er oppgitt, beregner programmet feltet kostpris for deg. Ellers må du legge inn en verdi i dette feltet.

 

6Registrer så de utgifter du har hatt ved dette salget i feltet Omkostninger.

 

7Spesifiser Ja eller Nei om dette kjøpet angår AMS (privat og familie) eller konto (firma eller klient).

 

8Knytte dette kjøpet mot en definert portefølje hvis det er ønskelig.

 

9Videre kan du legge inn VPS-konto, Mellommann (megler o.l) og Sluttseddelnummer som framkommer av sluttseddelen du har mottatt. Fra dette registreringsbildet kan du også navigere deg til registreringsdialoger for nye porteføljer, nytt verdipapir, nye VPS-konti og ny mellommann. Du klikker bare på knappene i registreringsbildet, så kommer du til de respektive dialogene.

 

10Til slutt kan du legge inn en kort merknad for dette kjøpet.

 

11Klikk OK for å avslutte registreringen. Hvis du vil gjøre nye registreringer uten å gå ut av dette bildet, klikk Registrer og deretter på skillekortet Transaksjon. I Type-feltet velger du enten Kjøp eller Salg. Repetere operasjonene 2 til 8.

 

Se også:

Kjøp av verdipapir, Privat og Familie-versjon

Kjøp av verdipapir, Firma og Klient

Endre opplysninger om et registrert kjøp

Slette et bestemt kjøp