Kjøp av verdipapir, Privat og Familie-versjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg > Kjøp av verdipapirer >

Kjøp av verdipapir, Privat og Familie-versjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her ser du dialogen for å registrere et kjøp av verdipapir i firma- og klientversjonen av Visma Finale Investor. Dialogen inneholder et registreringsbildet der du legger inn basisinformasjon om kjøpet. I de tre første feltene registrerer du at denne transaksjonen gjelder et kjøp, hvilket verdipapir som skal kjøpes og dato for kjøp. I neste bolk registrerer du antall eksemplarer av verdipapiret som du ønsker å kjøpe og pris per eksemplar. Hvis du har lagt data i de to sistnevnte feltene, beregnes kostprisen automatisk. For å kalkulere hva du skal betale for denne transaksjonen, må du også legge inn omkostninger som megler skal ha for arbeid for utføring av transaksjonen. Når du har registrert omkostningene, vil det til høyre for feltet framkomme hvor mye omkostningene utgjør i prosent av dette kjøpet. På denne måten kan du kontrollere at tallene på sluttseddelen er korrekte. Siste bolk består av felt som spør om kjøpet gjelder AMS-andeler, om kjøpet skal registreres mot en portefølje, samt at du kan legge til typisk sluttseddelinformasjon som VPS-konto, mellommann, og sluttseddelnummer. Til slutt kan du legge inn en kort kommentar.

 

Fra denne registreringsdialogen kan du også opprette nytt verdipapir, portefølje, VPS-konto og mellommann, dersom disse ikke finnes fra før.

Når du registrerer dette kjøpet, vil dette føre til at din Beholdning blir oppdatert. Kjøpet genererer også en transaksjon i oversikten over dine Transaksjoner.

For å vise dialogen for kjøp av verdipapirer

 

1        Klikk Investor på menylinjen.
2        Velg deretter Kjøp verdipapir.
3        Alternativt kan du trykke CTRL+K når du står i hovedbildet.

 

Se også:

Utfylling av registreringsbildet ved kjøp

Endre opplysninger i et kjøp

Slette et kjøp

Lage egendefinerte visninger

Slette egendefinert visning