Hvordan registrere ligningsverdier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oversikt over basisfunksjoner i programmet >

Hvordan registrere ligningsverdier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1For å registrere ligningsverdier, må du først få fram oversikten over verdipapirer.
2Deretter trykker du CTRL+L.
3Alternativt kan du velge LigningsverdierRediger-menyen.

 

Se også:

Hvordan utføre basisfunksjoner i programmet

Endre opplysninger om et verdipapir