Rapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Rapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Denne rapporten viser en oversikt over din beholdning pr dato med grafisk visning.

 

Rapporten viser andel av kostpris fordelt på de enkelte verdipapirene.

 

Du kan selektere innholdet på rapporten ved å gå inn på kartoteket Beholdning. Der kan du selektere innholdet på flere forskjellige måter:

 

Velge å se en enkelt portefølje, VPS-konto eller regnskapskonto

Egendefinerte visninger

 

Se også:

Rapporter - Oversikt