Vise beholdning for en enkelt VPS-konto, portefølje eller regnskapskonto

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene >

Vise beholdning for en enkelt VPS-konto, portefølje eller regnskapskonto

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Når du er i kartoteket Beholdning, kan du her velge å se beholdning for kun en enkel VPS-konto, portefølje eller regnskapskonto. Visning pr regnskapskonto er ikke tilgjengelig i alle versjoner av programmet.

 

Vær oppmerksom på følgende:

 

Etter at du har valgt visning av en gitt VPS-konto, vil rapporten Beholdningsoversikt, Beholdningsoversikt (Andel - grafisk), Beholdningsoversikt (Verdi - grafisk) også vise kun denne VPS-kontoen. Du bruker derfor denne fremgangsmåten for å skrive ut en rapport pr VPS-konto, portefølje eller regnskapskonto.

 

1. For å vise beholdning for en enkelt VPS-konto, velger du først VPS-konto, portefølje eller konti som valgbart begrep i nedtrekksmenyen for visning av beholdning:

 

 

2.Deretter velger du visning av f.eks. ønsket VPS-konto ved å bruke samme nedtrekksmeny, og velge en enkelt VPS-konto (eventuelt portefølje eller regnskapskonto):

 

 

3. Dette medfører at du får vist kun de verdipapirer som inngår i den valgte VPS-konto, Portefølje eller regnskapskonto:

 

 

4.For å se hele beholdningen igjen, bruker du samme funksjon igjen, og velger visning av total beholdning: