Rapport - Beholdningsoversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Rapport - Beholdningsoversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Denne rapporten viser en oversikt over din beholdning pr dato.

 

Du kan selektere innholdet på rapporten ved å gå inn på kartoteket Beholdning. Der kan du selektere innholdet på flere forskjellige måter:

 

Velge å se en enkelt portefølje, VPS-konto eller regnskapskonto

Egendefinerte visninger

 

For å bla mellom de enkelte sidene i rapporten dersom rapporten er på flere sider, bruker du verktøyknappene:

 

Første side        (ALT + Ø)

Forrige side        (ALT + F)

Neste side        (ALT + N)

Siste side        (ALT + E)

 

Se også:

Rapporter - Oversikt