Rapport - Transaksjonsoversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Rapport - Transaksjonsoversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Denne rapporten viser en oversikt over alle transaksjoner (kjøp og salg).  Transaksjonene kan skrives ut med alle transaksjoner eller med egendefinert visning der du skriver ut transaksjoner som oppfyller visse kriterier.

 

Du kan selektere innholdet på rapporten ved å gå inn på Transaksjonskartoteket. Der kan du selektere innholdet slik:

 

Lage egendefinerte visninger

 

For å bla mellom de enkelte sidene i rapporten dersom rapporten er på flere sider, bruker du verktøyknappene:

 

Første side        (ALT + Ø)

Forrige side        (ALT + F)

Neste side        (ALT + N)

Siste side        (ALT + E)

 

Se også:

Rapporter - Oversikt