Transaksjonskartoteket

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene >

Transaksjonskartoteket

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette kartoteket er privat for denne investoren.

 

 

Transaksjonskartoteket inneholder en oversikt over alle kjøp og salg av verdipapirer. Du finner kartoteket på skillekortet Kartotek i navigatøren.

 

I Transaksjonskartoteket har du bl.a. følgende muligheter:

 

Ved å dobbelklikke på en transaksjon, kommer du inn i redigeringsbildet for transaksjonen, hvor du kan se på eller endre egenskaper på transaksjonen.

 

Ved å merke et kjøp eller salg, og deretter trykke på verktøyknappen Registrer salg eller hurtigtast CTRL + S kan du registrere en ny realisasjon / salg av dette verdipapiret.

 

Ved å merke et kjøp eller salg, og deretter trykke på verktøyknappen Registrer kjøp eller hurtigtast CTRL + K kan du registrere et nytt kjøp av dette verdipapiret.

 

Skriv ut verdipapiroversikten med knappen Skriv ut.

 

Se også:

Kartotek - Oversikt

 

Kjøp av verdipapirer

Salg av verdipapir

Short-salg av verdipapirer

 

Rapport - Transaksjonsoversikt

Rapport - Gevinst / tap

RF-1059 Oppgave over beholdning og realisasjon av aksjer mv

 

Sortere innholdet i kartoteket ved å klikke i kolonneoverskriften

Velge hvilke kolonner som skal vises i oversikten

Endre rekkefølge på kolonnene i oversikten

Søke etter en bestemt tekst eller verdi i oversikten

 

Transaksjonsoversikten består av følgende kolonner

 

DatoDen dato som transaksjonen er foretatt        
VerdipapirBetegnelse for verdipapir som er kjøpt eller solgt.        
TypeAngir om det er kjøpt eller solgt verdipapir.        
AntallAntall verdipapir som er kjøpt eller solgt i transaksjonen        
RestAntall eksemplarer som er igjen fra det opprinnelige kjøp        
TickerKode som identifiserer verdipapiret.        
ISINVerdipapirnummeret for dette verdipapiret som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS).        
KursAngir kjøps- eller salgskursen.        
OmkostningerAngir registrerte omkostninger ved kjøp og salg.        
SumAntall aksjer/andeler * Kurs ved kjøp eller salg        
Urealisert gevinst per postViser gevinst eller tap for det som ikke er realisert for det spesifikke verdipapiret.        
Realisert gevinst per postViser gevinst eller tap for det som er realisert for det spesifikke verdipapiret.        
PorteføljeViser et egendefinert navn som avgrenser en bestemt beholdning        
SluttseddelnummerViser sluttseddelnummeret som er identifisert med denne transaksjonen        
VPS-kontoViser kontonummeret i VPS som er benyttet i denne transaksjonen        
MellommannViser navn på megler o.l som har foretatt transaksjonen        
MerknadViser en kort kommentar som er satt på denne transaksjonen        
AMSViser om transaksjonen er AMS eller ikke        
JusteringerIkke implementert ennå.