Navigatøren - skillekort Oppgaver

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og de enkelte delene > Navigatøren >

Navigatøren - skillekort Oppgaver

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Bildet over viser at skillekortet Oppgaver er valgt i navigatøren.

 

Klikk på en av lenkene under for å lese om de enkelte oppgavene i oppgave-skillekortet på navigatøren.

 

Kjøp av verdipapirer

Salg av verdipapir

Rapport - Beholdningsoversikt

Verdivurdering

Gevinst- og tapsberegning

Bokførte verdier

Kontroll av verdipapirdatabase

 

Se også:

Navigatøren - oversikt