Bokført verdi per konto

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdivurdering > Bokførte verdier >

Bokført verdi per konto

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Her ser du oversikt over bokførte verdi per konto. Du kan ikke endre noen verdier i denne oversikten. Du kan endre dato for visningen øverst i feltet.

 

Se også:

Bokførte verdier

Bokførte verdier - Detaljer

Kontoplan

Investoregenskaper - Regnskap