Opprettelse av investor(er)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Slik kommer du i gang >

Opprettelse av investor(er)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Opprette investor(er):Før du kan arbeide med Visma Finale Investor, har du behov for å opprette en investor i programmet. En investor er et firma eller en privatperson som er eier av aksjer og verdipapirer. Her finner du informasjon

 

Investoregenskaper:Før du tar i bruk Visma Finale Investor på en investor, kan det være nødvendig å gå igjennom egenskapene på investoren, herunder også å knytte investoren opp til andre Visma Finale-programmer.
 
Du setter også opp:

 

VPS-konti:Den enkelte investor kan ha flere VPS-konti, som du vedlikeholder under Egenskaper på Investoren.

 

Porteføljer:Du kan dele inn de enkelte verdipapirene som en investor har, i flere forskjellige porteføljer, slik at større verdipapirbeholdninger kan splittes opp i porteføljer med forskjellige egenskaper etter eget valg.

 

Mellommenn / Meglere:
Du kan angi forskjellige meglere / mellommenn om du ønsker det, slik at du kan se på transaksjoner ut fra de enkelte mellommenn / meglere som investoren bruker til aksje- og verdipapirhandler.

 

Se også:

Slik kommer du igang - oversikt