Forberedende arbeid når du tar programmet i bruk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Slik kommer du i gang >

Forberedende arbeid når du tar programmet i bruk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Brukeroppsett:Brukeroppsettet er viktig å gjennomgå, slik at programmet arbeider slik du ønsker.  Her registrerer du lisenskode og oppsett som er nødvendig for samarbeidet mellom Visma Finale Investor og andre Visma Finale-programmer.

 

Sette opp klientkatalog:Før du oppretter den første investoren, kan det være fornuftig å tenke igjennom hvor du ønsker at data skal være lagret, f.eks. av hensyn til dine egne oppsett av sikkerhetskopiering av lokal maskin eller server.

 

Se også:

Slik kommer du igang - oversikt