Sette og endre klientkatalog

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Funksjoner i klientoversikten >

Sette og endre klientkatalog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klientkatalog er betegnelsen på hvor klientdata (investordata) blir lagret.

 

Klientoversikten aktiverer du fra hovedverktøylinjen med verktøyknappen Åpne eller fra menyen Investor > Åpne.

 

Du endrer klientkatalog i klientoversikten ved å skrive inn katalog i katalog-feltet eller velge katalog i knappen til høyre for klientkatalog-feltet.

 

Her kan du også velge tidligere brukte klientkataloger dersom du har klienter i flere klientkataloger.

 

 

For programmets funksjonalitet er det ikke nødvendig å ha klienter i flere klientkataloger. Dersom du ikke har spesielle grunner for å ha flere klientkataloger, anbefaler vi å ha klientene samlet i en enkelt klientkatalog.

 

Se også:

Funksjoner i klientoversikten