Slette en klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Funksjoner i klientoversikten >

Slette en klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sletting av en investor foretar du fra klientoversikten.

Klientoversikten aktiverer du fra hovedverktøylinjen med verktøyknappen Åpne eller fra menyen Investor > Åpne.

Hvis du ønsker å slette en klient, foretar du dette i klientoversikten med knappen Slett investor.

Ved sletting bør gjenoppfriske klientoversikten.