Gjenoppfriske klientoversikten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Funksjoner i klientoversikten >

Gjenoppfriske klientoversikten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gjenoppfrisk klientoversikten

Når du har opprettet nye klienter eller slettet klienter fra oversikten kan det lønne seg å gjenoppfriske bildet. Dette gjør du ved å taste CTRL+R eller klikke på gjenoppfrisk-

ikonet.