Legg tilbake en sikkerhetskopi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Funksjoner i klientoversikten >

Legg tilbake en sikkerhetskopi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klientoversikten aktiverer du fra hovedverktøylinjen med verktøyknappen Åpne eller fra menyen Investor > Åpne.

 

Når du gjenoppretter en klient, får du frem følgende bilde der du kan velge katalog hvor sikkerhetskopi skal hentes:

 

 

Se også:

Lag sikkerhetskopi

Funksjoner i klientoversikten