Lag sikkerhetskopi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Funksjoner i klientoversikten >

Lag sikkerhetskopi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Klientoversikten aktiverer du fra hovedverktøylinjen med verktøyknappen Åpne eller fra menyen Investor > Åpne.

 

Her ser du dialogen som framkommer når du velger å lage sikkerhetskopi av en klient. Du kan bare ta sikkerhetskopi av en klient av gangen.

 

For å lage sikkerhetskopi, kan du bruke verktøyknappen som vist i bildet over eller hurtigtasten Ctrl + S.

 

Se også:

Funksjoner i klientoversikten