Endre klienttype

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Funksjoner i klientoversikten >

Endre klienttype

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klientoversikten aktiverer du fra hovedverktøylinjen med verktøyknappen Åpne eller fra menyen Investor > Åpne.

 

Denne funksjonen er tilgjengelig når du trykker på Verktøy i klientoversikten.

 

Her velger du menypunktet Endre klienttype (Hurtigtast Ctrl+T):

 

 

Klienten (investoren) vil da endre klienttype mellom de tilgjengelige klienttypene:

 

1.Selskap
2.Person

 

Se også:

Funksjoner i klientoversikten