Funksjoner i klientoversikten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) >

Funksjoner i klientoversikten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du finner klientoversikten ved å trykke på verktøyknappen Klientoversikt eller på menyen Investor > Åpne.

 

 

Åpne en klient, familie-versjonen

Åpne en klient, klient-versjonen

Gjenoppfriske klientoversikten

Slette en klient

Endre klientnummer

Endre klienttype

Lag sikkerhetskopi

Les sikkerhetskopi

 

Sette og endre klientkatalog