Åpne en klient, Privat og Famile

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Åpne en klient >

Åpne en klient, Privat og Famile

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Klientoversikten aktiverer du fra hovedverktøylinjen med verktøyknappen Åpne eller fra menyen Investor > Åpne.

 

Dette bildet viser en oversikt over de klienter som er registrert. Du kan åpne en klient fra denne dialogen.

 

Du har også mulighet til å lage eller lese inn en sikkerhetskopi av dine klienter. Du kan også skrive ut klientoversikten. Trykker du på Hjelp, får du fram denne siden.

 

Trykker du ned høyre musetast, får du fram en meny som har disse funksjonaliteten som er nevnt. I tillegg kan du fra denne menyen endre klientnummer for den aktuelle klienten. Du navigerer deg i klientoversikten ved enten å bruke musen, piltastene, Page Up og Page Down.

 

For å få fram denne dialogen

Velg ÅpneInvestor-menyen

 

Se også:

Åpne en klient, Firma og Klient

Funksjoner i klientoversikten

Åpne eksisterende klient

Endre klientnummer

Slette en klient fra oversikten

Gjenoppfrisk klientoversikten

Lage sikkerhetskopi

Lese sikkerhetskopi

 

Tips

Klikk på høyre musetast så får du fram en meny som viser aktuelle hurtigtaster og kommandoer.