Åpne en klient, Firma og Klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Åpne en klient >

Åpne en klient, Firma og Klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Klientoversikten aktiverer du fra hovedverktøylinjen med verktøyknappen Åpne eller fra menyen Investor > Åpne.

 

Dette bildet viser en oversikt over de klienter som er registrert. Du kan også opprette en ny klient fra denne dialogen uten å måtte gå ut av den.

 

Ved oppretting og sletting bør gjenoppfriske klientoversikten.

 

Du kan også skrive utklientoversikten. Trykker du på Hjelp, får du fram denne siden.

 

 

Se også:

Opprette ny klient

Åpne eksisterende klient

Slette en klient fra oversikten

Endre klienttype

Endre klientkatalog

Endre klientnummer

Gjenoppfrisk klientoversikten

Lage sikkerhetskopi

Lese sikkerhetskopi

Skrive ut klientoversikten

Hjelp

Spesifisere klientkatalog

 

Tips

Klikk på høyre musetast så får du fram en meny som viser aktuelle hurtigtaster og kommandoer.