Ny klient, Firma og Klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Ny klient >

Ny klient, Firma og Klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Her ser du åpningsbildet for veiviseren for oppretting av en ny klient som kun gjelder for klientversjonen.

 

Slik går du fram når du skal opprette en klient:

 

1Velg om klienten er en person eller et selskap slik du ser av bildet ovenfor. Klikk Neste.
2Spesifiser katalogen der klienten skal lagres. Du kan enten spesifisere katalogstien i tekstfeltet, eller lete fram katalogen ved å klikke på knappen ved siden av tekstfeltet.
3 Klikk Neste.
4Spesifiser klientnummeret for den nye klienten. Det enkleste måten å få satt et klientnummer på er å trykke på knappen Foreslå neste ledige klientnummer. Da får du satt et lovlig nummer automatisk. Du må alltid ha et klientnummer assosiert med en klient.

 

5Klikk Neste.
6Nå er du kommet dit hvor du legger inn navneopplysninger som selskap eller person. Fyll ut med nødvendig informasjon.
7Klikk Fullfør for å få opprettet klienten. Klikk Tilbake hvis du ønsker å endre på noe som du har spesifisert for denne klienten.

 

Se også:

Neste >>> Katalog for klient