Ny klient, Privat og Familie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Ny klient >

Ny klient, Privat og Familie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her ser du åpningsbildet for veiviseren for oppretting av en ny klient som gjelder kun for familieversjon. Slik går du fram når du skal opprette en klient:

 

Slik går du frem for å opprette ny klient:

 

1                Velg Ny på Investor-menyen, slik at veiviseren for oppretting av ny klient kommer fram.

2                Fyll ut feltene i registreringsbildet og trykk Fullfør for å få registrert den nye klienten.

 

Merk at det er begrensninger i antall klienter du kan ha i denne versjonen.