Katalog for klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Ny klient >

Katalog for klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her spesifiserer du katalogen for klienten som skal opprettes.

 

NB! Gjelder kun for klientversjonen.

 

Se også:

Neste >>> Spesifiser klientnummer