Verdipapiregenskaper - Oppregulerte inngangsverdier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer >

Verdipapiregenskaper - Oppregulerte inngangsverdier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

I dette registreringsbildet kan du legge inn oppregulerte inngangsverdier. I forbindelse med skattereformen ble det for aksjonærer som kunne avhendet sine aksjer skattefritt per 1.1.1992, gitt anledning til å benytte oppregulerte inngangsverdier.

 

Hvis du har disse verdiene tilgjengelig, kan du legge inn inngangsverdiene i dette registreringsbildet.

 

I gevinstberegningen velger du som regel den høyeste av inngangsverdiene skattemessig formue, takst, regnskapsmessig verdi og inngangsverdi for børsnotert selskap.

 

Når du selger verdipapir kjøpt før 1.1.1992, vil verdien komme fram i registreringsbildet Ervervsdetaljer ut fra den type inngangsverdi du har valgt.