Verdipapiregenskaper - RISK

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer >

Verdipapiregenskaper - RISK

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Viser registreringsbilde for RISK-verdier.

 

De fleste RISK-verdier er allerede lagt inn for de verdipapir som ligger i verdipapir-oversikten.

 

Ved innlegging av nye RISK-verdier tar programmet hensyn til justeringsfaktoren. Disse verdiene vil framkomme i registreringsbildet Ervervsdetaljer under Salg av verdipapir.