Verdipapiregenskaper - Ligningsverdi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer >

Verdipapiregenskaper - Ligningsverdi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Dette registreringsbildet inneholder en oversikt over verdipapirets ligningsverdi. Her kan du legge inn verdipapirets ligningsverdi for ulike år per 1.1. Ligningsverdien brukes av programmet når du genererer rapport for Utbytte/formue.

 

Ligningsverdiene fastsettes til den andel av ligningsverdi som skal utgjøre formuesverdien iht skattereglene, og avhenger bl.a. av type verdipapir (aksje, obligasjon, aksjefond-andel osv) og hvorvidt aksjene er børsnotert eller ikke (børsnotert, SMB-notert eller ikke børsnotert).

 

Når du registrerer kursverdier for 1.1 i et år (f.eks 2004) eller 31.12 i foregående år (f.eks 2003) vil programmet automatisk beregne ligningsverdien for aktuelt år (f.eks 2003) for det aktuelle verdipapiret iht til skattereglene.