Verdipapiregenskaper - Utbytte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer >

Verdipapiregenskaper - Utbytte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

I dette registreringsbildet legger du inn det utbyttet per aksje mv du mottar som aksjonær.

 

Utbytte brukes i rapporten Formue/utbytte som du genererer under skillekortet Rapporter i hovedbildet i programmet.

 

Ved overføring av data fra Visma Finale Investor til Visma Finale Skatt, blir utbytte også overført til selvangivelsen.