Selskapsopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Ny klient >

Selskapsopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her spesifiserer legger du inn opplysninger om selskapet. Legg inn selskapsnavn, adresse, postnummer, poststed og selskapets organisasjonsnummer

Hvis klienten er en person, se Ny klient, Privat og Familie

 

NB! Gjelder kun for klientversjonen.

 

Trykk Fullfør for å opprette klienten.