Investoregenskaper - Privat og Familie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Investoregenskaper >

Investoregenskaper - Privat og Familie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne dialogen gjelder for Visma Finale Investor Privat og Familie-versjonen, og består av seks registreringsbilder der du kan legge inn personlige opplysninger, navngi dine porteføljer, registrere VPS-konti og dine kontaktpersoner som du bruker i verdipapirtransaksjonene dine, sette standardinnstillinger for kjøp og salg, samt sette klientnummer for Visma Finale Skatt.

For å få fram de ulike registreringsbildene i denne dialogen

 

1Klikk Investor på menylinjen og velg Egenskaper og dialogen Investor egenskaper kommer opp.
2Klikk Personalia hvis du vil lese mer om å registrere opplysninger om deg selv.
3 Klikk Portefølje hvis du vil lese mer om å registrere portefølje.
4Klikk VPS-konti hvis du vil registrere de VPS-konti du rår over.
5Klikk Mellommann hvis du vil registrere de kontaktpersoner som du bruker i dine verdipapirtransaksjoner.

 

6Klikk Kjøp og salg hvis du vil lese mer om å sette ulike innstillinger for kjøp og salg.
7Klikk Visma Finale Skatt hvis du vil lese mer om å sette innstillinger mot Visma Finale Skatt.

 

Se også:

Investoregenskaper - Oversikt