Slette et verdipapir

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer >

Slette et verdipapir

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen bør brukes med varsomhet, da dette medfører sletting av verdipapir og sletting av transaksjoner på verdipapiret.

 

Funksjonen bruker du slik

 

1Velg VerdipapirerVis-menyen.
2Velg det verdipapiret du vil slette ved å klikke på raden i verdipapir-oversikten.
3Klikk på verktøyknappen Slett.
4Hvis du svarer Ja på kontrollspørsmålet om du ønsker å slette vil alle transaksjoner (både kjøp og salg) for dette verdipapiret også bli slettet.