Verdipapiregenskaper - Verdipapir

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer >

Verdipapiregenskaper - Verdipapir

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Under skillekortet Verdipapir skal du registrere eller endre basisinformasjon om det nye verdipapiret. Her kan du også redigere opplysninger på eksisterende verdipapirer.

 

Legg inn data i feltene etterhvert som du beveger deg i registreringsbildet.  

 

Er verdipapiret børsnotert, må du også gå til skillekortet Børs for å legge tilleggsopplysninger.