Import av sluttsedler i Tazett-format

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Import av data til andre programmer >

Import av sluttsedler i Tazett-format

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sluttsedler kan importeres i det formatet som er mest brukt og omtrent enerådende på overføring av sluttsedler mellom datasystemer i Norge, nemlig Tazett-formatet.

 

Mange nettmeglere og andre meglerforetak har mulighet til å skape en eksportfil med sluttseddeldata i Tazett-format for import i Visma Finale Investor.

 

Import av sluttsedler finner du i menypunktet Investor > Importer sluttsedler hvor du får frem følgende skjermbilde:

 

 

Beskrivelse av skjermbildet:

 

Filnavn:

Velg fil som skal importeres.

 

Produsent/Beskrivelse:

Dette er et felt som inneholder beskrivelse som kommer fra programmet som har eksportert dataene for import i Visma Finale Investor.

 

Verdipapir:

Denne listen inneholder alle verdipapirer som befinner seg i importfilen. Dersom verdipapirene ikke finnes i databasen i Visma Finale Investor, vil verdipapirene bli opprettet automatisk.

 

Transaksjoner:

Denne listen inneholder alle transaksjoner som befinner seg i importfilen.

 

Hopp over tidligere importerte transaksjoner:

Dersom du tidligere har importert disse sluttsedlene, vil dette valget medføre at sluttsedlene ikke blir endret, selv om de er endret i importfilen.

 

Oppdater tidligere importerte transaksjoner:

Dersom du tidligere har importert disse sluttsedlene, vil dette valget medføre at sluttsedlene blir endret, dersom innholdet i importfilen er forskjellig i forhold til tidligere importert sluttseddel.

 

Importer-knapp:

Ved å trykke på denne knappen, vil import bli utført.

 

Lukk-knapp:

Ved å trykke på denne knappen, vil skjermbildet lukkes. Denne knappen brukes til enten å avbryte uten å importere eller for å lukke import-bildet etter at import er foretatt.

 

Etter at du har importert en sluttseddel-fil, kan du velge neste sluttseddel-fil hvis du har flere sluttseddel-importfiler som skal inn på denne investoren, f.eks. fra en annen megler/VPS-konto.

 

Dersom du har Automatisk FIFU slått av når import foretas, anbefaler vi at du etter at import er utført, slår på Automatisk FIFU og deretter åpner et (hvilken som helst) salgstransaksjon og trykker på OK-knappen for å få FIFU-beregningen utført på alle transaksjoner.

 

Dersom du har salg av et verdipapir som du ikke har tilstrekkelig beholdning av, vil du få et short-salg registrert.  Dette short-salget vil bli omdannet til et vanlig salg etter at kjøpstransaksjonen er registrert eller importert fra en sluttseddel-importfil.

 

Etter at import er foretatt, vil du få frem følgende skjermbilde: