A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- A -

Aktivert

Driftsmiddelstatus

Arbeidsgang

IconTa i bruk programmet på en klient som har driftsmidler i FINALE Årsoppgjør
IconBruk programmet på en klient i FINALE Årsoppgjør, men som ikke har driftsmidler
IconNyopprettelse av klient som skal være tilgjengelig også i FINALE Årsoppgjør 
IconNyopprettelse av klient som skal brukes kun i FINALE Driftsmidler 

Endring av firmaopplysninger

Fførstegangsbruk

Førstegangsbruk

IconTa i bruk programmet på en klient som har driftsmidler i FINALE Årsoppgjør
IconBruk programmet på en klient i FINALE Årsoppgjør, men som ikke har driftsmidler

Klient som ikke finnes i FINALE Årsoppgjør

Kontoplanvedlikehold

Ny klient

IconTa i bruk programmet på en klient som har driftsmidler i FINALE Årsoppgjør
IconBruk programmet på en klient i FINALE Årsoppgjør, men som ikke har driftsmidler
IconNyopprettelse av klient som skal være tilgjengelig også i FINALE Årsoppgjør 
IconNyopprettelse av klient som skal brukes kun i FINALE Driftsmidler 

Ny klient som er felles med FINALE Rapportering

Ny klient som er felles med FINALE Årsoppgjør

Ny klient som ikke finnes i FINALE Rapportering

Ny klient som ikke finnes i FINALE Årsoppgjør

Nørstegangsbruk

Oppdatering av driftsmiddelinformasjon

Overføring til FINALE Årsoppgjør

Periodiske avskrivninger

Årlige avskrivninger

Arbeidsgang. Klient som ikke finnes i FINALE Årsoppgjør

Avdeling

Avgang

Avskrivninger

Foreta beregning

Periodiske

Skape transaksjoner

Årlige

Avskrivninger pr 1.1.

Avskrivningskolonner

Avskrivningsmetode

Degressiv

Ingen avskrivning

Lineær

Avskrivningstablå

- B -

Begreper i programmet

Bokføring av salgssum

Bærer

- D -

Datastruktur

Degressiv

Degressive avskrivninger

Driftsmiddel

IconDriftsmiddeldetaljer
IconEtterregistrering
IconAktivering av driftsmidler

Aktivering

IconDriftsmiddel-skillekortet
IconDriftsmiddeldetaljer
IconAktivering av driftsmidler

Avgang

IconDriftsmiddel-skillekortet
IconDriftsmiddeldetaljer
IconAvgang

Beregning av avskrivning

endre

IconDriftsmiddel-skillekortet
IconDriftsmiddeldetaljer
IconAktivering av driftsmidler

Etterregistrering

Etterregistrering av historiske avskrivninger

Nedskrivning

Opprette

IconDriftsmiddel-skillekortet
IconDriftsmiddeldetaljer
IconAktivering av driftsmidler

Oppskrivning

IconDriftsmiddel-skillekortet
IconDriftsmiddeldetaljer

Påkostning

IconDriftsmiddel-skillekortet
IconDriftsmiddeldetaljer
IconPåkostning

Registrert

Slette

IconDriftsmiddel-skillekortet
IconDriftsmiddeldetaljer

Tilhørende driftsmidler

Utskilelse

IconDriftsmiddel-skillekortet
IconDriftsmiddeldetaljer

Utskillelse

Driftsmiddeldetaljer

Driftsmiddelgruppe

IconRegistrering av Driftsmiddelgrupper
IconDriftsmiddeldetaljer

Endre driftsmiddelgruppe

Ny driftsmiddelgruppe

Slette driftsmiddelgruppe

Driftsmiddelinformasjon

Driftsmiddelnavn

Driftsmiddelopplysninger

Driftsmiddelskillekortet

Driftsmiddelstatus

IconDriftsmiddeldetaljer
IconDriftsmiddelstatus

- E -

EAN

Eksport

Driftsmidler til FINALE Årsoppgjør

IconOverføring av data til FINALE Årsoppgjør
IconEksport fra FINALE Driftsmidler til FINALE Årsoppgjør
IconImport fra FINALE Driftsmidler i FINALE Årsoppgjør
IconOppdatering av driftsmiddelinformasjon i FINALE Årsoppgjør

Egendefinerte eksportfiltre

Posteringsjournal

IconEksport av posteringsjournal
IconEksport til økonomisystemer
IconGenerell eksportfunksjon

- F -

FINALE Rapportering

Import

Import fra FINALE Rapportering

FINALE Årsoppgjør

IconOverføring av klient og data fra FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering
IconIntegrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering

Eksport av driftsmidler

IconOverføring av data til FINALE Årsoppgjør
IconEksport fra FINALE Driftsmidler til FINALE Årsoppgjør
IconImport fra FINALE Driftsmidler i FINALE Årsoppgjør
IconOppdatering av driftsmiddelinformasjon i FINALE Årsoppgjør

Import fra FINALE Årsoppgjør

IconOverføring av klient og data fra FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering
IconIntegrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering

Integrasjon

IconOverføring av klient og data fra FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering
IconIntegrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering

Firmaopplysninger

IconEndring av firmaopplysninger
IconFirmaopplysninger

Formål med FINALE Driftsmidler

- I -

Import

IconOverføring av klient og data fra FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering
IconImport av driftsmidler fra regneark eller andre systemer
IconIntegrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering

fra andre driftsmiddelkartotek

fra FINALE Rapportering

IconOverføring av klient og data fra FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering
IconIntegrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering

fra FINALE Årsoppgjør

IconOverføring av klient og data fra FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering
IconImport av driftsmidler fra regneark eller andre systemer
IconIntegrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering

fra regneark

Ingen avskrivning

- K -

Kapitalavkastning

Kjennemerke

Klientkatalog

IconÅpne eksisterende klient
IconKlientkatalog

Aktiv klientkatalog

Endre

Klientoversikt

Ny klient

Åpne klient

Klientoversikt

Kommune

Konsern

Konsernselskap

Overført fra

Kontoplan

IconEndring av kontoplan
IconDriftsmiddelopplysninger
IconKontoplan

Kostpris

- L -

Lagring av data

Leaset

Driftsmiddelstatus

Lineær

Lineære avskrivninger

Lukke klient

- N -

Navn (Driftsmiddelnavn)

Nedskrivning

Nettverk

Arbeidskatalog

Notetablå

Nummer (ID)

Ny driftsmiddelgruppe

Ny klient

- O -

Oppdatering av driftsmiddelinformasjon

Opprett saldoskjema

Overført fra konsernselskap

- P -

Periodiske avskrivninger

Posteringer

Posteringsdetaljer

Posteringsdetaljer

Posteringsjournal

Egendefinerte eksportfiltre

eksport

IconEksport av posteringsjournal
IconGenerell eksportfunksjon

eksport til økonomisystem

Prosjekt

Påkostning

- R -

Rapporter

Avdelingsspesifisert

Avskrivningstablå

Bærerspesifisert

Driftsmiddeloversikt

Generelle funksjoner

Kommunespesifisert

Kontospesifisert

Posteringsjournal

Prosjektspesifisert

Saldoskjemaspesifisert

Spesifikasjon på driftsmiddel

Registrert

Driftsmiddelstatus

Regnskapsmessig anskaffelseskost

- S -

Saldoskjema

IconDriftsmiddeldetaljer
IconSaldoskjemaer

Salg

Sikkerhetskopiering

Gjenoppretting fra sikkerhetskopi

Lag sikkerhetskopi

Skattemessig anskaffelseskost

Skrapverdi

Slett driftsmiddelgruppe

Sluttverdi

Sortering

Klientoversikt

Status

- T -

Tilskudd

- U -

Utgiftsført

Driftsmiddelstatus

Utgått

Driftsmiddelstatus

Utskillelse

- V -

Vedlikeholdskostnad

- Z -

Åpne klient

Årlige avskrivninger