Kontoplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tabeller >

Kontoplan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontoplanen viser de kontiene som kan anvendes i Visma Finale Driftsmidler.

Funksjonen er felles med de øvrige Visma Finale-produktene, og inneholder derfor en rekke funksjoner som det ikke er behov for i Visma Finale Driftsmidler.

De feltene på en konto som har betydning i Visma Finale Driftsmidler er:

Kontonummer

Kontonavn

Standardkonto
kun for konto for inngående MVA har programmet anvendelse for standardkonto-egenskapen for å identifisere kontoen i MVA-behandling av justeringstilfeller.

Konti oppretten i dette skjermbildet.

Merk følgende

Alle konti som skal anvendes på et driftsmiddel må inngå i en driftsmiddelgruppe.

Ved opprettelse av en ny balansekonto for driftsmidler er det derfor nødvendig å opprette en tilhørende driftsmiddelgruppe.